Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Vállalkozás neve: IPRINT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u 51/A
Cégjegyzékszáma: 01-09-728301
Adószáma: 13301961-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

– a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő (IPRINT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében IPRINT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: IPRINT Kft., Postacím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u 51/A vagy írjon az info (kukac) kavesziget.hu e-mail-címre.

Adatkezelő Felelősségi körök
IPRINT Kft., Postacím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u 51/A Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

  • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)

  • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím

  • E-mail cím

  • Telefonszám

  • Rendszerinformációk (IP-cím, rendszerverzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama

 

  • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

  • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év

  • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

  • Adatfeldolgozás

  • Jogi képviselet

  • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

  • Kézbesítés

  • Könyvelés

  • Követeléskezelés

  • Marketing

  • Számlázás

 

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

 

  • Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén:
   GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)

  • Magyar Posta csomagpont esetén:
   Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

  • Foxpost csomagpont esetén:
   FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3300 Eger, Maklári út 119., cégjegyzékszáma: 10-10-020309, adószáma: 25034644-2-10)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos IPRINT Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

  • Könyvelő: IPRINT Kft.

  • Tárhelyszolgáltató:
   RACKFOREST ZRT.
   Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
   Adószám: 32056842-2-41
   Cégjegyzékszám: 01 10 142004
   Telefonszám: +36 1 211 0044
   E-mail: info@rackforest.com
   adatvédelmi nyilatkozat link: https://rackforest.com/kapcsolat/adatvedelmi-iranyelvek/

  • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

  • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

  • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.

  • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

Üzenetek fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

– neve,

– e-mail címe,
– a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

–   üzenet írása a weboldalon,

–   e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

–   a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít. 

Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a „Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés” fejezetben írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével a hírlevélre.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

Kezelt adatok körének meghatározása:

– név,

– e-mail cím.

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a regisztráció során megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció véglegesítéséhez szükséges gombra kattintással adja meg.

Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

– vezetéknév,

– keresztnév,

– e-mail cím,

– jelszó.
Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás megkönnyítése.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,

– termék online megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,

– a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználói fiókban.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

Kezelt adatok körének meghatározása: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó

– vezetékneve
– keresztneve

– számlázási cím
– telefonszáma
– e-mail címe
– szállítási cím
– megrendelt termék(ek) megjelölése
– megrendelt termék(ek) vételára
– átvétel/kézbesítés módja
– fizetési mód
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
– megrendelés időpontja
– fizetés időpontja.

Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

Adatkezelési tájékoztató online fizetési szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adattovábbításról

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő az IPRINT Kft. (Székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u 51/A, telefonszám: +36 20 252 9065).

Milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt adatok körét az alábbi táblázat foglalja össze:

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

 

I. Az Ön
– neve,
– számlázási címe,
– e-mail címe
– telefonszáma

a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés

az Ön hozzájárulása

Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az IPRINT Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az IPRINT Kft.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az IPRINT Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

Mi történik, ha Ön nem járul hozzá a II. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez?

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok továbbításához, akkor a fizetési folyamat az alábbi lesz: A kereskedő átirányítja Önt az CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy az IPRINT Kft. az önkéntesen megadott személyes adataimat fenti tájékoztatóban meghatározott célból továbbítsa a CIB Bank Zrt. részére.

 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A kavesziget.hu internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

 

Automatizált döntéshozatal

A megrendelések teljesítése során az Utánvét Ellenőr Kft. által üzemeltetett Utánvét Ellenőr szolgáltatást használjuk. Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás keretében a vásárló email címe alapján keresést hajtunk végre az az Utánvét Ellenőr Kft. által fenntartott email-címek kódolt változatát tartalmazó (személyes adatot nem tartalmazó) adatbázisban, amibe olyan e-mail-címek kódolt változata kerül, akik az utánvét ellenőr szolgáltatást használó webshopoknál már rendeltek. Az adatbázis visszaigazolja számunkra, hogy a vásárló az utánvét ellenőr szolgáltatáshoz csatlakozott webshopokból milyen arányban vette át/nem vette át a csomagját.

A keresés érdekében a vásárló e-mail-címét a vásárlási folyamat során ún. hash kóddá alakítjuk, és ezzel a kóddal kérdezünk be az adatbázisba. Az adatbázisból visszakapjuk azt az arányszámot, hogy milyen arányban vette át a vásárló már a csomagját. Ha ez az arányszám nem éri el a 95%-ot (azaz a rendszerben rögzített vásárlásai 5%-a esetében a csomagját nem vette már át), akkor az utánvét lehetőségét a webshopunk nem engedélyezi a vásárló számára.

Ez automatikus döntéshozatal a vásárló e-mail-címe alapján. Az automatikus döntéshozatal alapvető logikája, hogy amennyiben a keresés alapján a vásárló nem éri el az általunk az átvett csomagokra meghatározott arányszámot, a vásárló az utánvétel fizetési megoldást nem választhatja ki, csak az előre fizetést.

A webshopunk automatikusan továbbítja majd az Utánvét Ellenőr Kft. számára a hash kód segítségével, hogy a nálunk megvalósult megrendelés során az átvétel sikeres volt-e, vagy sem.

Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás esetén lehetőségünk van beállítani azt is, hogy egyedi mérlegelés alapján, hogy az utánvét ellenőr szolgáltatásban rögzített adatoktól függetlenül egy-egy vásárló számára az utánvétes vásárlás engedélyezett legyen, vagy legyen megtiltva.

Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás használatának célja az Adatkezelőnél az át nem vett csomagok miatt felmerülő károk mérséklése. Amennyiben a vásárló nem ért egyet az Utánvét Ellenőr szolgáltatás által adott eredménnyel, és azzal, hogy számára az utánvétes fizetés nem engedélyezett, ügyfélszolgálatunkon jelezheti. Személyes adatot az Utánvét Ellenőr Kft. számára nem továbbítunk, csak az e-mail-cím vissza nem fejthető hash kódját, és ehhez kapcsolva az átvétel sikerességéről, vagy sikertelenségéről szóló információt és nincs olyan egyéb információja az Utánvét Ellenőr Kft.-nek, ami alapján a hash kódot vissza tudná fejteni, vagy azonosítható személyhez tudná rendelni.

A szolgáltatás működési elve alapján azonban a nálunk végrehajtott vásárláshoz kapcsolódó átvétel kihatással van a vásárlónak az Utánvét Ellenőr szolgáltatásban a hash kódként szereplő e-mail-címéhez kapcsolt átvételi arányszámára, ami a csatlakozott szolgáltatók beállításaitól függően más webshopokban végrehajtott vásárlások esetén az utánvétes fizetési mód választási lehetőségére kihatással van (sikeres átvétel javítja az arányszámot, sikertelen átvétel rontja az arányszámot).

További információ az Utánvét Ellenőr szolgáltatásról: https://utanvet-ellenor.hu/

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.kavesziget.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, kavesziget.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai
Kosár
Scroll to Top